SVETOVANJE

Na spletnem portalu CBDOLJE.SI po novem ponujamo našim strankam tudi strokovno svetovanje specialistov iz slovenske kanabinoidne klinike.

svetovanje kanabinoidna klinika

Kanabinoidna klinika

Kanabinoidna klinika se ukvarja z dopisnim  svetovanjem pacientom, ki imajo težave z endokanabinoidnim sistemom, ki lahko botruje k mnogim drugim boleznim . Klinika je strokovno vodena s strani Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA.

Mednarodni inštitut za kanabinoide ICANNA

Mednarodni inštitut za kanabinoide je neprofitna in nevladna institucija, ki je nastala v sodelovanju partnerjev iz Nemčije, Avstrije ter Slovenije. Kot interdisciplinarna organizacija združuje številne strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike iz različnih držav.

Namen Inštituta je čezmejno delovanje na področju kanabinoidov. Inštitut dosega svoj namen z izvajanjem raziskovanja, razvoja, analiziranja, izobraževanja, usposabljanja, svetovanja, spremljanja, objavljanja, osveščanja, podajo strokovnih mnenj oz. stališč ipd.

Kanabinoidi v uradni medicini

Kanabinoidi se v Sloveniji v medicini uporabljajo od leta 2014 (NIJZ). Zdravnikom zaradi pomanjkanja strokovne podpore s strani pristojnih inštitucij ni na voljo sistematično izobraževanje. Velika večina se jih zato še vedno ne odloča za zdravljenje s kanabinoidi, posledično pa so mnogi pacienti prikrajšani za dodatne možnosti zdravljenja, ki so jim v skladu z zakonodajo na voljo.

Indikacije za uporabo kanabinoidov

V Sloveniji zdravljenje s kanabinoidi ni predvideno kot prioritetna možnost zdravljenja. V konvencionalni medicini so kanabinoidi indicirani (se predpisujejo) kot dodatna terapija (ang. add-on therapy), ki izboljšuje učinkovitost konvencionalnih zdravil ali pa takrat, ko se ostale terapije niso izkazale za dovolj učinkovite.

Naše storitve

Svetovanje za zdravljenje s kanabinoidi je namenjeno pacientom s težjimi ali kroničnimi boleznimi (rakava obolenja, kronične bolečine, revmatoidna obolenja, nevrološka obolenja…), ki bi želeli dopolniti konvencionalno zdravljenje s kanabinoidno terapijo. Vse več pacientov potrebuje tudi preventivno svetovanje, predvsem proti stresu, nespečnosti, sezonskim infekcijam ipd.

V okviru konzilija nudimo pacientom strokovno svetovanje in mnenje v zvezi z:
*doziranjem kanabinoidov,
*vplivom CBD in drugih kanabinoidov na doziranje drugih zdravil (ang. drug-drug interaction),
*indikacijami/kontraindikacijami glede na klinično sliko pacienta,
*svetovanja pri izdaji receptov za kanabinoide, itd.

Konzilij pri obravnavi pacientov po potrebi sodeluje tudi z zdravniki iz tujine, ki so dejavni pri obravnavi bolečine, paliativi, nevrologiji, preventivi,…

Preventivni svetovalni paket

V okviru tega paketa svetujemo o preventivni rabi kanabinoidov za izboljšanje zdravja, spanja in odpornosti na stres (ni obstoječe diagnoze kroničnega obolenja ali farmakološke terapije).

Pacienti posredujejo konziliju pisno informacije o svoji bolezni oz. težavi (samoocena pacienta). Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

Diagnostično svetovanje

Pri tej storitvi gre za svetovanje o uporabi kanabinoidov kot dodatni terapiji pri kroničnih obolenjih in v primeru sočasne uporabe zdravil. Individualno se preveri primernost uporabe kanabinoidov za obstoječo diagnozo glede na objavljene študije. V znanstveni literaturi se preveri izražanje kanabinoidnih receptorjev na prizadetih organih oz. tkivih ter njihova specifika (CB1, CB2, TRP družina receptorjev). Preverijo se možne interakcije z obstoječimi zdravili ter se svetuje o doziranju in načinu vnosa kanabinoidov v telo.

Pacienti posredujejo konziliju pisno informacije o diagnozi, vključno s histološkimi izvidi, navedejo zdravila in njihove dnevne doze ter simptome, ki jih pestijo, kljub uvedeni terapiji. Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

Pacienti s težjimi medicinskimi stanji se obravnavajo prioritetno.

Periodični posveti

V določenih primerih je priporočljivo nadaljevanje konzultacij, zato da se oceni stanje in optimizira doziranje.

Svetovanje pediatričnim pacientom

Pediatrične bolnike v okviru ekspertnega medicinskega posvetovanja obravnavamo pro bono.

Naročanje in cene

Naročanje in dodatne informacije van omogočamo na naslovu medicinsko-svetovanje@cbdolje.si ali na številki 030-763-886.

Poleg dopisnega posveta omogočamo tudi osebno srečanje po predhodnem dogovoru v centru Mediwa v Murski Soboti.

Cenik

Preventivni posvet – 80 €
Poglobljena diagnostika – 160 €
Periodični posvet – 70 €
Pediatrični pacienti – PRO BONO